top of page
Γραφειοκρατία (Ταυτότητα, Διαβατήριο, Βίζα, Δίπλωμα Οδήγησης)

Ταξιδιωτικά έγγραφα για υπηκόους χωρών εντός ΕΕ

 

Αν είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ , δεν χρειάζεται να επιδείξετε την εθνική σας ταυτότητα ή διαβατήριο όταν ταξιδεύετε μεταξύ κρατών της ΕΕ που ανήκουν στον άνευ συνόρων χώρο Σένγκεν.

 

Έστω κι αν δεν γίνεται έλεγχος διαβατηρίων στα σύνορα εντός του χώρου Σένγκεν, συνιστάται να έχετε πάντα μαζί σας διαβατήριο ή ταυτότητα, ώστε, αν χρειαστεί, να μπορείτε να αποδείξετε ποιος είστε. Οι χώρες Σένγκεν της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν εθνικούς κανόνες που μπορεί να σας υποχρεώνουν να έχετε μαζί σας έγγραφα ταυτοποίησης όταν βρίσκεστε στην επικράτειά τους.

Οι άδειες οδήγησης, οι ταχυδρομικές και τραπεζικές κάρτες καθώς και οι φορολογικές κάρτες δεν γίνονται δεκτές ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα ή ως αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

 

Ο άνευ συνόρων χώρος Σένγκεν περιλαμβάνει τα εξής κράτη:

Αυστρία, Ουγγαρία, Νορβηγία, Βέλγιο, Ισλανδία, Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία, Ιταλία, Πορτογαλία, 

Δανία, Λετονία, Σλοβακία, Εσθονία, Λιχτενστάιν, Σλοβενία, Φινλανδία, Λιθουανία, Ισπανία, Γαλλία, 

Λουξεμβούργο, Σουηδία, Γερμανία, Μάλτα, Ελβετία, Ελλάδα, Κάτω Χώρες

 

Ωστόσο, έχετε ακόμα την υποχρέωση να επιδεικνύετε έγκυρη ταυτότητα ή διαβατήριο όταν ταξιδεύετε από και προς τη Βουλγαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Κροατία, την Κύπρο και τη Ρουμανία. Οι χώρες αυτές, αν και μέλη της ΕΕ, δεν ανήκουν στον άνευ συνόρων χώρο Σένγκεν. Προτού ταξιδέψετε, ενημερωθείτε για τα έγγραφα που πρέπει να έχετε μαζί σας όταν ταξιδεύετε από τη χώρα σας σε άλλη χώρα της ΕΕ που δεν ανήκει στον χώρο Σένγκεν.

 

 

Διαβατήρια που έχουν απολεσθεί ή έχουν λήξει

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, όλοι οι ταξιδιώτες (ακόμη και τα βρέφη) χρειάζονται έγκυρο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο για να ταξιδέψουν.

Εάν όμως:

  • χάσατε ή σας έκλεψαν το διαβατήριό σας

  • συνειδητοποιήσατε ότι το διαβατήριό σας έχει λήξει

οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν συστήματα για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων.

Ωστόσο, κάθε χώρα της ΕΕ είναι αρμόδια να αποφασίσει εάν και/ή πότε επιτρέπει σε πολίτες της ΕΕ να εισέρχονται στην επικράτειά της ή να εξέρχονται από αυτή χωρίς έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο.

 

Δείτε τους ισχύοντες κανόνες και πληροφορίες (εφόσον είναι διαθέσιμα) και/ή επισκεφθείτε τους ιστότοπους των αρχών της χώρας από την οποία και προς την οποία ταξιδεύετε :

 

 

Ταξιδιωτικά έγγραφα για υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ

 

Διαβατήριο/βίζα

Εάν είστε υπήκοος χώρας που δεν είναι μέλος της ΕΕ και επιθυμείτε να επισκεφθείτε μία ή περισσότερες χώρες της ΕΕ, θα χρειαστείτε διαβατήριο:

  • που να ισχύει τουλάχιστον 3 μήνες μετά την ημερομηνία που σκοπεύετε να φύγετε από τη χώρα της ΕΕ την οποία πρόκειται να επισκεφθείτε,

  • που έχει εκδοθεί μέσα στα 10 τελευταία χρόνια,

και, ενδεχομένως, θεώρηση (βίζα). Ζητήστε θεώρηση του διαβατηρίου σας από το προξενείο ή την πρεσβεία της χώρας που πρόκειται να επισκεφτείτε. Εάν σας έχει χορηγηθεί θεώρηση από χώρα "του Σένγκεν", αποκτάτε αυτομάτως το δικαίωμα να ταξιδέψετε στις υπόλοιπες χώρες του Σένγκεν. Μια έγκυρη άδεια παραμονής, που έχει εκδοθεί από χώρα του Σένγκεν, ισοδυναμεί με θεώρηση. Για να επισκεφτείτε μια χώρα εκτός Σένγκεν ενδέχεται να χρειάζεστε θεώρηση του διαβατηρίου σας από τη χώρα αυτή.

Οι συνοριοφύλακες των χωρών της ΕΕ μπορεί να σας ζητήσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά, π.χ. επιστολή πρόσκλησης, απόδειξη ότι διαθέτετε κατάλυμα ή εισιτήριο επιστροφής. Για ακριβείς πληροφορίες, αποταθείτε στις κατά τόπους προξενικές αρχές της χώρας της ΕΕ που πρόκειται να επισκεφθείτε.

Οι υπήκοοι ορισμένων χωρών δεν χρειάζονται θεώρηση, εφόσον επισκέπτονται την ΕΕ για τρεις μήνες το πολύ. Ο κατάλογος των χωρών των οποίων οι υπήκοοι χρειάζονται θεώρηση για να ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία διαφέρει κάπως από τους αντίστοιχους καταλόγους που ισχύουν στις άλλες χώρες της ΕΕ.

Οι όροι εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία βασίζονται στο οικείο εθνικό δίκαιο και διαφέρουν από τους κανόνες της ΕΕ.

 

Άλλα έγγραφα

Μην ξεχάσετε τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα, τα έγγραφα ασφάλισης υγείας και/ή τα έγγραφα ασφάλισης αυτοκινήτου.

 

 

Ισχύς της άδειας οδήγησης στην ΕΕ

 

Από τις 19 Ιανουαρίου 2013 όλες οι νέες άδειες οδήγησης που εκδίδονται στην ΕΕ πρέπει να έχουν μορφή πλαστικής «πιστωτικής κάρτας», σύμφωνα με τυποποιημένο ευρωπαϊκό υπόδειγμα, και μεγαλύτερη προστασία της ασφάλειας.

Οι ισχύουσες άδειες θα εξακολουθούν να ισχύουν, όμως θα πρέπει να αντικαθίστανται από το νέο ευρωπαϊκό υπόδειγμα κατά την ανανέωσή τους, ή το αργότερο μέχρι το 2033.

 

Ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης

Εφόσον η άδειά σας έχει εκδοθεί σε μια χώρα της ΕΕ, μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε σε όλη την ΕΕ.

Σε όλες τις χώρες της ΕΕ αναγνωρίζονται οι εξής κατηγορίες: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, Γ1, Γ1E, Γ, ΓE, Δ1, Δ1E, Δ και ΔE.

 

Ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης (που εκδίδεται σε αντ/σταση άδειας που εκδόθηκε σε χώρα εκτός ΕΕ)

Εάν αντικαταστήσατε άδεια που είχε εκδοθεί από χώρα εκτός ΕΕ με ευρωπαϊκή άδεια στη χώρα της σημερινής σας διαμονής, μπορείτε να οδηγείτε με αυτή σε όλη την ΕΕ.

 

Άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από χώρα εκτός ΕΕ

Αν θέλετε να οδηγείτε στην ΕΕ με άδεια χώρας εκτός ΕΕ, επικοινωνήστε με τις αρχές της χώρας που θα επισκεφθείτε, ή επικοινωνήστε με την πρεσβεία ή το προξενείο σας στη συγκεκριμένη χώρα.

 

 

 

 

 

 

Πηγή:

Your Europe (Europa.eu)

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

bottom of page