top of page
  • Writer's pictureConstantinos Koushiappis

Moto trip to Romania Part 3 | Μότο ταξίδι στη Ρουμανία Μέρος 3[EN] Starting from Sibiu I followed the famous route of Transalpina, despite the fact that I knew the actual pass will be closed. The route was perfect with nice curves and a beautiful view. AT some parts the road was bad due to rock-sliding but nothing unmanageable. During the most part of the route it started raining but I enjoyed it, since the road was in perfect condition and the mountains were full of green tall trees.

[GR] Ξεκινώντας από Σιμπίου αποφάσισα να ακολουθήσω την περίφημη διαδρομή Τρανσαλπίνα, παρόλο που ήξερα ότι το πέρασμα θα είναι κλειστό. Η διαδρομή ήταν τέλεια με στροφές και θέα. Σε κάποια σημεία ο δρόμος κακός λόγω κατολισθήσεων, αλλά τίποτα ιδιαίτερο. Στο πλείστο κομμάτι της διαδρομής είχε βροχή αλλά το απόλαυσα, αφού ο δρόμος ήταν τέλειος και τα βουνά καταπράσινα.


Transalpina

[EN] I reached the barricade point and I had to continue to Petrosani. The road was pretty bad and took me some time to cover the kilometers until the paved road. The view of the snow-covered mountain Parang was compensating.

[GR] Έφτασα στο σημείο με το μπλόκο και έπρεπε να συνεχίσω προς Πετροσάνι. Ο δρόμος ήταν πολύ κακός και μου πήρε αρκετή ώρα για να καλύψω κάποια χιλιόμετρα μέχρι να βρω ασφάλτινο οδόστρωμα. Η θέα του χιονισμένου βουνού Parang όπου περνάει το πέρασασμα Τρανσαλπίνα με αποζημίωνε.

[EN] From Petrosani I headed to Hunedoara to visit Corvin castle. The caste is one of the most well-preserved Gothic castles of Romania, built in 14th century. i explored the castle for a long time since most of it is accessible.

An interesting story about the castle is the story of the well. It was being dug by 3 Turkish prisoners for 15 years. They were promised their freedom after they finished the well, but the wife of the King didn't respect his decision after his death and so she convicted the prisoners to death. The prisoners asked to carve an epigraph on the well which it says "You can have the water, but you have no soul"

The epigraph is there and visible until today.

[GR] Από το Πετροσάνι συνέχισα στη Χουνεντοάρα όπου επισκέφτηκα το κάστρο Κόρβιν. Το κάστρο είναι ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα κάστρα της Ρουμανίας Γοτθικού ρυθμού, χτισμένο τον 14ο αιώνα. Εξερεύνησα το κάστρο για αρκετή ώρα αφού το πλείστο είναι προσβάσιμο.

Μια ενδιαφέρουσα ιστορία υπάρχει για το πηγάδι του κάστρου, το οποίο το έσκαβαν 3 Τούρκοι αιχμάλωτοι για 15 χρόνια με αντάλλαγμα την ελευθερία τους. Αφού βρήκαν το νερό η Βασίλισσα αποφάσισε να μην κρατήσει την υπόσχεση του άντρα της μετά τον θάνατό του, και έτσι καταδίκασε τους αιχμαλώτους σε θάνατο. Οι Τούρκοι ζήτησαν να σκαλίσουν μια επιγραφή στο πηγάδι η οποία λέει "Μπορείτε να έχετε το νερό, αλλά δεν έχετε ψυχή" Η επιγραφή φαίνεται ακόμη και σήμερα.


[EN] I free camped in the surrounding area of Hunedoara and the morning welcomed me with a bad surprise. The right front fork of the motorcycle was leaking oil which was running onto the disk brakes which would result in the danger of not being able to stop. I tied up a piece of cloth to prevent the oil going there until I found a shop to repair it.

[GR] Κατασκήνωσα ελέυθερα στη γύρω περιοχή της Χουνεντοάρα και το πρωί με βρήκε με μια δυσάρεστη έκπληξη. Η δεξιά μπροστηνή μου ανάρτηση έχανε λάδι με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να πάει στα δισκόφρενα και να μην έχω την δυνατότητα να σταματήσω. Έκοψα ένα κομμάτι πανί και το έδεσα στην ανάρτηση μέχρι να βρω μέρος για να τις επισκευάσω.

[EN] I decided to head to Timisoara, because it was one of the cities I wanted to visit and stay for a couple of days so I could find a shop there to repair the forks.

[GR] Αποφάσισα να πάω μέχρι την Τιμισοάρα αφού ήταν μια από τις μεγάλες πόλεις που ήθελα να επισκεφτώ και να μείνω για 3-4 μέρες, έτσι θα είχα χρόνο να επισκευάσω και τις αναρτήσεις.[EN] Timisoara is one of the most important cities in the history of Romania because the revolution of 1989 started from here against the communist system and Nikolae Ceausescu. The museum of the revolution is a sight you must visit. It's free entrance and they have a room with projector to watch a 20 minute movie with original footage from the protests of 89.

[GR] Η Τιμισοάρα είναι μια από τησ σημαντικότερες πόλεις στην ιστορία της Ρουμανίας. Από εδώ ξεκίνησε η επανάσταση του 1989 κατά του Κομμουνιστικού συστήματος και του Νικολάι Τσαουσέσκου.

Το μουσείο της επανάστασης ήταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μουσεία που επισκεύτηκα. Είναι δωρεάν και υπάρχει ειδική αίθουσα στην οποία παίζει μια ταινία περίπου 20 λεπτών με αυθεντικό υλικό της εποχής για τα γεγονότα τότε.


[EN] There is a lot of photograph footage within the museum and a lot of French and German newspaper articles of the time, as well as mannequin dolls dressed with the uniform of Securitate. You can see the flags that were used in the protests of 1989. Romanian flags with a hole in the centre since they removed the communist emblem.

[GR] Στο μουσείο υπάρχει φωτογραφικό υλικό και δημοσιεύματα Γαλλικών και Γερμανικών εφημερίδων για τα γεγονότα, αλλά και κούκλες ντυμένες με τις Στολές των Σεκιουριτάτε της εποχής και φυσικά τις σημαίες που πρωταγωνίστησαν στις διαδηλώσεις με το έμβλημα του κομουνισμού της Ρουμανίας να λείπει από την μέση της σημαίας.


[EN] A couple of days later since everything was good with the bike I decided to head North to Orsova. I made a stop in Baile Herculane (Hercules Baths) which is a spa city, to make a dive in the cold waters of Cerna river.

[GR] Αφού ή μηχανή φτιάχτηκε και όλα ήταν μια χαρά, αποφάσησα να συνεχίσω την διαδρομή μου Νοτια προς την πόλη Όρσοβα. Έκανα μια στάση στη λουτρόπολη Μπαίλε Χερκουλάνε το οποίο θα πει τα "Μπάνια του Ηρακλή" για μια βουτιά στα παγωμένα νερά του ποταμού Τσέρνα.


[EN] I followed a route along Danube, passing through Orsova heading to Modova Veche. The route is scenic and with nice road. I had Danube and Serbia to my left side during the whole way.

[GR] Ακολούθησα μια διαδρομή δίπλα από τον Δούναβη περνώντας από την πόλη Όρσοβα προς την πόλη Μόλντοβα Βέκε (Παλιά Μολδαβία). Η διαδρομή όμορφή με καλό οδόστρωμα και με θέα τον Δούναβη και τα εδάφη της Σερβίας στα αριστερά.

[EN] I took a road to head north to Bigar waterfall. The road was marked as a main one in the map and the GPS, but at the end was proven to be a bad choice since it was one of the most difficult dirt roads I've driven on. It was full of rocks and Ι could hear the double stand hitting the ground since in this kind of road you need a bike with much bigger ground clearance.

The first fall of the trip was a reality.

[GR] Αποφάσισα να ακολουθήσω ένα δρόμο για να πορευτώ Βόρεια προς τον καταρράκτη Μπιγκάρ. Ο δρόμος παρόλο που φενόταν σαν κυρίως δρόμος στον χάρτη και στο σύστημα πλοήγησης, αποδείχτηκε κακή επιλογή, γιατί ήταν ένας από τους χειρότερους χωματόδρομους που έκανα στο ταξίδι. Ήταν γεμάτος πέτρες και νεροφαγώματα. Ο δίποδας της μηχανής χτηπούσε στις πέτρες συνεχώς αφού ένας τέτοιος χωματόδρομος θα απαιτούσε μια μηχανή με μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος. Δεν άργησε να έρθει η πρώτη πτώση του ταξιδιού σε μια στροφή γεμάτη λάσπη.


First Fall of the trip

[EN] Falling in the mud is better for sure, because it doesn't hurt at all and there are no damages to the bike, but lifting a 300kg motorcycle stuck in the mud is very hard. I only had one choice, to get most of my luggage off the bike and try to lift it. Thankfully I did it in my first try and I was able to continue.

[GR] Το να πέφτεις στη λάσπη σίγουρα είναι πολύ πιο ανώδυνο από τον δρόμο, αλλά ποιος σηκώνει μια μηχανή 300 κιλά ή οποία είναι κολλημένη στη λάσπη. Η λύση ήταν μια, άρχισα να ξεφορτώνω τις αποσκευές μου για να μπορέσω να την σηκώσω. Ευτυχώς τα κατάφερα από την πρώτη προσπάθεια και έτσι συνέχισα τον δρόμο μου.